سیستم بهداشت و درمان در ترکیه

سیستم بهداشت و درمان در ترکیه. ترکیه خدمات بهداشتی با کیفیت بالا ارائه می دهد. قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری ترکیه روشن می کند. "همه حق تأمین اجتماعی دارند" ، که دسترسی به خدمات بهداشتی را برای همه شهروندان فراهم می کند. هر...

قوانین واردات خودروی پلاک خارجی به ترکیه در سال 2021

طبق تصمیم شماره 2015/8113 از 14.09.2015 ، که در روزنامه رسمی در تاریخ 13 اکتبر 2015 منتشر شد ، حضور اتومبیل های با شماره خارجی در ترکیه به 24 ماه افزایش یافت. اکنون خارجی ها می توانند اتومبیل های خود را از آن طرف مرز حمل کرده و به مدت 2 سال از آنها در ترکیه استفاده کنند.

مکان های تاریخی

Alanya Castle Alanya Castle, whose ramparts are about 6.5 kilometers long, is on the peninsula 250 meter high above the sea. The settlement on Alanya peninsula, which is also known as "Kandeleri", not only dates back to hellenistic era but also reflects the 13. century as a Seljukian site. The castle was built by Seljukian Sultan Alaaddin Keykubat, who reconstructed Alanya when he conquered it in 1221....

آلانیا را کشف کنید

Alanya offers a variety of options to those who want to spend their holidays here with its thousands years old history, Mediterranean and Anatolian mixture of culture and architecture. Besides having unique coasts more than 100 kilometres, the town satisfies those who are interested in history and fascinates nature-lovers. Sapadere Canyon deserves exclusive care from those who prefer irreplaceable plateaus...

تاریخچه آلانیا

Alanya was located on the land of a little peninsula, on the north of whose there lied Toros Mt. and on the south there was Mediterranean Sea. Due to its location between Pamphylia and Cilicia the city was called both Pamphylia and Cilicia in the ancient age. Some skeletal and fossil remains found in two villages, Bademaðacý and Oba, located on the northeast of county seat, prove the fact that Alanya’s...

لیست مقایسه

مقایسه کن