Allmän information

Sjukvårdssystem i Turkiet

Sjukvårdssystem i Turkiet. Turkiet erbjuder högkvalitativa hälsotjänster. Den lagstadgade bestämmelsen i Republiken Turkiets konstitution klargör; "Alla har rätten till social trygghet", som ger tillgång till hälsotjänster för alla medborgare i den turkiska republiken. Både offentliga och privata hälsovårdstjänster är lättillgängliga och prisvärda. De revolutionerande stegen i...

Förfarandet för att köpa fastigheter i Turkiet

(English) Buying property in Turkey is not difficult at all. This procedure is as simple as possible, fast and at the same time reliable. With the experience of Celia Homes we can confidently say that you will be pleasantly surprised. Stages of the procedure for a standard real estate transaction

Fullmakt vid köp av fastighet i Turkiet

Advokatfullmakt (snart POA) är ett vanligt använt instrument för att undvika de nödvändiga men tidskrävande resorna för transportförfarandena när du köper en fastighet i Turkiet. När du överlämnar POA till någon, säger du effektivt enligt lag "Du kan agera på uppdrag av mig för dessa befogenheter"

Hur köper man en fastighet i Turkiet?

När det gäller fastighetsköp, är Turkiet enkelt att köpa i och Celia Homes hjälper dig genom hela köp processen. När man skrivit på en Tapu (lagfart), kommer erändet att skickas till myndigheterna där de ska godkänna ditt fastighetsköp.

Låna i Turkiet

Inteckningarna i Turkiet är relativt nya men banker som samarbetar med Celia Homes är för närvarande marknadsledande och är ständigt inriktade på att tillhandahålla nödvändig sakkunskap och ett stort utbud av produkter till konsumenter.

Jämförelselista

Jämföra