Endringer i dyrebeskyttelsesloven i Tyrkia. Obligatorisk registrering av kjæledyr

Justice and Development Party (AKP) presenterte Tyrkias president et lovforslag om å endre loven om beskyttelse av dyr og den tyrkiske straffeloven, som ble vedtatt av parlamentet.

I lovforslaget defineres dyr som «levende ting» og ikke som «eiendom eller varer.»

Bestemmelsene som er innført i lovforslaget, er som følger:

1) Gjeldende forskrift definerer dyr i kategorien «vare» som «levende» og bruker passende sanksjoner. 2) Definisjonen av «dekorativt dyr» er helt ekskludert fra loven.
3) Loven legger til begrepet «rehabilitering», som inkluderer behandling og bekjempelse av parasitter av løsdyr, vaksinering og digital identifikasjon.
4) Katte- og hundeeiere er pålagt å registrere dyrene sine ved hjelp av en digital identifikasjonsmetode.
5) Det er forbudt å selge katter og hunder i dyrebutikker, men det er ingen hindringer for salg av andre dyr.
6) Også utøvelse av ville dyr i sirkus og delfinarier er forbudt.
7) En lovendring utvidet omfanget av forbrytelser mot dyr. loven introduserer konseptet med riktig vedlikehold av kjæledyr og gir økonomiske sanksjoner for eiere som ikke tar godt vare på sine firbente følgesvenner. Mennesker som er dømt for grusomhet mot et dyr kan bli fengslet – opptil fire år for å ha tatt livet av et kjæledyr.

Sammenligningsliste

Sammenligne